PROGRAM ADVOKASI DI SMK DATO’ MAHMUD PADUKA RAJA (1)

Aktiviti terkini | 09-31 Januari 2019

Tempat Aktiviti:
Smk Dato’ Mahmud Paduka Raja (1)

Tujuan :
• Melatih dan memberi pendedahan kepada para pelajar tentang penggunaan teknologi dengan berhemah

Kelebihan Aktiviti :
• Meningkatkan kualiti sahsiah dalam diri pelajar.
• Membantu pelajar untuk menggunkan teknologi secara berhemah dan terkawal.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :